Флашване на CC3D с Cleanflight чрез Ардуино

В тази статия ще ви обясня как да флашнете Cleanflight фърмуер на CC3D полетен контролер чрез Ардуино. Ще имате нужда или от FTDI адаптер или от Arduino с вграден FTDI чип, като примерно Nano v3. Свържете Ардуино платката със CC3D контролера както следва: 5V – 5V, GND – GND, TX – RX, RX на Ардуиното
Continue reading...